مكانيكال سيل پمپ

مكانيكال سيل كمپرسور

مکانیکال سیل تک فنره، مکانیکال سیل چند فنره، مکانیکال سیل متعادل نصب مکانیکال سیل سیل پمپ، سیل کمپرسور، بیلوز سیل، کامپوننت سیل، نصب مکانیکال سیل کافی است از طریق سایت ما و قسمت نصب مکانیکال سیل مکانیکال سیل ها یا آبند های مکانیکی از جمله قطعات صنعتی هستند ، که برای جلوگیری از نشت مواد ( مایعات ، گازهای سمی ، مواد های شیمیایی خورنده و خطرناک و ... ) به بیرون از سیستم جلوگیری می کند . مکانیکال سیل از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل می شود که قسمت ثابت آن روی بدنه پمپ و قسمت متحرک بر روی محور گردش پمپ ( شافت ) قرار می گیرد.

تعمیر مکانیکال سیل

یکی دیگر از خدمات namdarafzar تعمیر مکانیکال سیل است. شرکت های صنعتی جهت تعمیر مکانیکال سیل میتوانند با شماره های موجود در صفحه تماس با ما با مشاورین ما تماس حاصل فرمایند

مكانيكال سيل همزن

فروش مکانیکال سیل پمپ سیل کمپرسور، همزن، میکسر، راکتور، مکانیکال سیل همزن، مکانیکال سیل میکسر، سیل پمپ، سیل کمپرسور، بیلوز سیل، کامپوننت سیل، مکانیکال سیل تک فنره، مکانیکال سیل چند فنره، مکانیکال سیل متعادل، تنگستن کرباید، سیلیکون کرباید فروش مکانیکال سیل پمپ کافی است با شماره های درون وب سایت تماس حاصل فرمایید .

فروش مکانیکال سیل

فروش مکانیکال سیل از دیگر خدماتشرکت نامدار افزار است. فروش مکانیکال سیل انواع سیل های مکانیکی ـ سیل های مکانیکی متناسب با نوع پمپ و طراحی آنها انواع مختلفی دارند که در ادامه بخشی از آنها نشان داده شده است

آب بند مكانيكي

دراي گس سيل

آب بند گازي خشك

مكانيكال سيل بورگمن

مكانيكال سيل جان كرين

مکانيکال سيل

  • مکانیکال سیل، مکانیکال سیل، مکانیکال سیل پمپ، مکانیکال سیل کمپرسور، درای گس سیل
  • پولی فن، بیرینگ بلاک، پولی، تسمه، هوزینگ، بیرینگ هوزینگ
  • مکانیکال سیل، مکانیکال سیل، مکانیکال سیل پمپ
  • مکانیکال سیل، مکانیکال سیل، مکانیکال سیل پمپ، مکانیکال سیل کمپرسور، مکانیکال سیل هوشمند
  • مکانیکال سیل، مکانیکال سیل کشتی، مکانیکال سیل انواع شناور، مکانیکال سیل زیردریایی، مکانیکال سیل قایق
  • مکانیکال سیل، مکانیکال سیل، مکانیکال سیل پمپ، مکانیکال سیل کمپرسور، مکانیکال سیل هوشمند، مکانیکال سیل شناور، مکانیکال سیل ناو
  • پولی فن، بیرینگ بلاک، پولی، تسمه، هوزینگ، بیرینگ هوزینگ

طراحی، ساخت و تأمین انواع پولی، تسمه، شفت، بیرینگ بلاک و مکانیکال سیل : نامدار افزار صنعت پارسیان

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺗﻴﻢ ﻣﺠﺮب ﻓﻨﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎنی در راستای محقق ساختن هدف اصلی خود جهت تأمین نیاز های تجهیزاتی صنایع بنیادین کشور، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ تأمین انواع مکانیکال سیل های معمولی و خاص و همچنین آب بند های گازی خشک با همکاری شرکت Microtem ایتالیا و همچنین طراحی و ساخت انواع پولی، بیرینگ بلاک آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. شرکت نامدار افزار صنعت پارسیان با احداث واحد تولیدی خود و اخذ نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت Microtem ایتالیا، آماده ارائه خدمات فنی، مهندسی و تولیدی در خصوص انواع مکانیکال سیل، درای گس سیل ها، پولی و بیرینگ بلاک های مورد استفاده در صنایع ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴمی، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ و ... با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا به منظور عملکرد مناسب قطعات، می باشد. به منظور ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻛمی و کیفی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ تأمین به موقع و با کیفیت مکانیکال سیل ها و درای گس سیل های درخواستی با توجه به حساسیت بالای این قطعات در پمپ ها، راکتورها، کمپرسورها و همچنین طراحی و ساخت انواع پولی و بیرینگ بلاک تجهیزات دوار، ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم داده می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ تأمین بموقع ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ کیفیت مطلوب و با استانداردهای معتبر ﺑه همراه ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑتی و ﺑه دﻧﺒﺎل آن ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

 نامدار افزار صنعـت پارسیان: فعال در زمینه  مکانیکال سیل، آب بند مکانیکی،،فروش آب بند مکانیکی، پولی و بیرینگ بلاک درخدمت شما می باشد.

مکانیکال سیل، فروش مکانیکال سیل، تعمیر انواع مکانیکال سیل، پمپ سیل

مکانیکال سیل

آب بند مکانیکی         

نامدار افزار

برند ها